• Κερκίδα μεταλλική σε ξενοδοχείο

    Κερκίδα μεταλλική σε ξενοδοχείο

  • Κερκίδα μεταλλική σε ξενοδοχείο

    Κερκίδα μεταλλική σε ξενοδοχείο

  • Κερκίδα μεταλλική σε ξενοδοχείο

    Κερκίδα μεταλλική σε ξενοδοχείο

Είδος:

Κερκίδα μεταλλική

Περιοχή:

Ξενοδοχείο στο Νομό Αργολίδος

Πληροφορίες:

Κατασκευή και εγκατάσταση μεταλλικής κερκίδας με κιγκλιδώματα ασφαλείας σε αμφιθεατρική διάταξη. Καθίσματα πλαστικά με πλάτη για τους θεατές.

Share