• Μπασκέτα δαπέδου

    Μπασκέτα δαπέδου

  • Μπασκέτα δαπέδου

    Μπασκέτα δαπέδου

  • Μπασκέτα δαπέδου

    Μπασκέτα δαπέδου

Είδος:

Μπασκέτα δαπέδου

Περιοχή:

Κλειστό γυμναστήριο στο νότιο τομέα Αθηνών

Πληροφορίες:

Μπασκέτα δαπέδου κινητή με δυνατότητα σύμπτυξης – ανάπτυξης με την χρήση υδραυλικού ή ηλεκτρικού μηχανισμού.

Share