• Χυτός ελαστικός τάπητας

    Χυτός ελαστικός τάπητας

  • Χυτός ελαστικός τάπητας

    Χυτός ελαστικός τάπητας

  • Χυτός ελαστικός τάπητας

    Χυτός ελαστικός τάπητας

Είδος:

Χυτός ελαστικός τάπητας

Περιοχή:

Παιδική χαρά στο νότιο τομέα Αθηνών

Πληροφορίες:

Εφαρμογή χυτού ελαστικού τάπητα μέσου πάχους 60mm σε δυο στρώσεις. Η πρώτη στρώση από κόκκους SBR μέσου πάχους 50mm και η δεύτερη στρώση από ελαστικούς κόκκους epdm μέσου πάχους 10mm.

Share