• 2 Ελαστικοσυνθετικός τάπητας σε σχολικό συγκρότημα

    Ελαστικοσυνθετικός τάπητας σε σχολικό συγκρότημα

  • Ελαστικοσυνθετικός τάπητας σε σχολικό συγκρότημα

  • Ελαστικοσυνθετικός τάπητας σε σχολικό συγκρότημα

  • Ελαστικοσυνθετικός τάπητας σε σχολικό συγκρότημα

Είδος:

Ελαστικοσυνθετικός τάπητας

Περιοχή:

Σχολικό συγκρότημα στην Ανατολική Αττική

Πληροφορίες:

Εφαρμογή ελαστικοσυνθετικού τάπητα ακρυλικής βάσης. Κατάλληλο για εξωτερικά γήπεδα όπως basketball, volleyball, κλπ.

Share