• Ελαστικοσυνθετικός τάπητας

    Ελαστικοσυνθετικός τάπητας

  • Ελαστικοσυνθετικός τάπητας

    Ελαστικοσυνθετικός τάπητας

  • Ελαστικοσυνθετικός τάπητας

    Ελαστικοσυνθετικός τάπητας

Είδος:

Ελαστικοσυνθετικός τάπητας

Περιοχή:

Σχολικό συγκρότημα στην Ανατολική Αττική

Πληροφορίες:

Εφαρμογή ελαστικοσυνθετικού τάπητα ακρυλικής βάσης. Κατάλληλο για εξωτερικά γήπεδα όπως basketball volleyball κλπ.

Share